Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2013

chocolatedreams
7704 a1a4
Reposted fromurojenie urojenie viamelanchujnia melanchujnia
chocolatedreams
2647 bce6 500
Już wiem, czemu znam tyle tekstów piosenek.
chocolatedreams
Reposted frombluuu bluuu viasoadysta soadysta
chocolatedreams
Reposted fromsmacznie smacznie viasoadysta soadysta
chocolatedreams
chocolatedreams
chocolatedreams
    Nic nie mam do [tego] miasta, nic nie mam do tych pokaleczonych murów, nic nie mam do tego co się tu wydarzało. Tylko ci dzisiejsi tutejsi ludzie mnie drażnią (…). To oni powodują, że źle myślę o tym mieście (…)
     
— Świetlicki
chocolatedreams
chocolatedreams
1464 24d7
6626 bcd0

September 24 2012

chocolatedreams
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted frombalca balca vianiespodziewanka niespodziewanka
chocolatedreams
- Anna jest bardzo... miła.
- Tak... Jest odwrotnością ciebie.
- Słucham?
- Jest odwrotnością ciebie. Po naszym rozstaniu z nikim się nie umawiałem. Nawet tego nie chciałem. Potem spotkałem Annę i... nie była tobą. Nie tańczyła na środku ulicy, tylko dlatego, że usłyszała swoją ulubioną piosenkę w sklepie obok. Nie kazała się gonić po centrum handlowym, choć była na to zdecydowanie za stara, tylko spokojnie przechadzała się między sklepami. Kiedy mówię coś śmiesznego tylko kręci głową zamiast jak ty to zwykłaś robić - śmiać się i i nazywać mnie głupkiem. Anna zawsze jest doskonale ubrana.. Na jej ubraniach nie widać ani jednego zagniecenia, a nawet kiedy wstaje rano z łóżka wygląda perfekcyjnie. Ty choć zawsze wyglądasz piękna, na twojej bluzce, czy sukience zawsze jest jakieś zagniecenie, nieważne ile razy je przeprasujesz. Nie wstajesz z łóżka tylko się z niego wygrzebujesz z tak cudownie rozczochranymi włosami, że ma się ochotę cię pocałować i zanieść z powrotem do sypialni. Jesteś słońcem - promykiem, który wydaje się ciągle świecić. Zawsze jesteś uśmiechnięta nieważne jak wielkie masz problemy na głowie. Traktujesz obcych jak starych znajomych z którymi się dawno nie widziałaś i mówisz "dzień dobry" do nieznajomych na ulicy. Anna natomiast... jest miła.
Reposted frommyname myname vianiespodziewanka niespodziewanka
chocolatedreams
chocolatedreams
 Związki bez miłości. Miłości bez związków.
— Coraz więcej.
chocolatedreams
chocolatedreams
Takich pokładów prowincji, jakie spotykam w Warszawie, nigdzie nie ma. Tam jest dopiero grajdoł. Udawanie stolicy, architektury, restauracji, kariery. Jak można mieć marzenie, żeby być menedżerem, dyrektorem, ministrem? Trzeba być kompletnym idiotą. Zupełnie nie rozumieć świata. Świat to zapach, dotyk, miłość, potomstwo, lektury, pejzaże, podwórko.
— Jan Nowicki
Reposted fromzf zf vianiespodziewanka niespodziewanka
chocolatedreams
2310 d717
chocolatedreams
3258 f2b5
om nom nom
Reposted frommadlenaa madlenaa vianiespodziewanka niespodziewanka
chocolatedreams
Ten delikatny zawód, kiedy przeglądasz swoją zupę sprzed roku z nadzieją, że Twoje życie wygląda teraz zupełnie inaczej i nagle okazuje się, że nic się nie zmieniło.
— te same lęki, tęsknoty, nadzieje, zmartwienia...
Reposted fromdepresja depresja vianiespodziewanka niespodziewanka
chocolatedreams
3161 b3db
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl